ขนส่งจ.ศรีสะเกษ เข้มลดอุบัติเหตุอบรม นร.รุ่นใหม่มีใบขับขี่

1

หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมป์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้จัดการจัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนจำนวน 110 คนมาเข้าร่วมรับการอบรม  การอบรมนักเรียนครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) การขับรถอย่างปลอดภัย จิตสำนึกมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ (อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ทั้งนี้ตนได้เน้นย้ำเรื่องการเคารพกฎกติกา และความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง นายไกรสร   แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถนะ ทดสอบสายตา ทดสอบข้อเขียน(ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)และผ่านการทดสอบขับรถ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว(2ปี)  ซึ่งการอบรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลงต่อไป

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here