ขนส่งจังหวัดชัยนาทแถลงข่าวประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต การงาน การค้า เติบโต ตลอดกาล จำนวน 301 หมายเลข

7

ที่ห้องชัยนาทบุรี โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว้าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายชาตรี  โรจรัตน์  ขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร กต (การงาน การค้า เติบโต ตลอดกาล) ซึ่งกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ได้กำหนดการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง รย.1) ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กต (การงาน การค้า เติบโต ตลอดกาล) จำนวน 301 หมายเลข  โดยจะดำเนินการประมูลในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ด้วยวิธีประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องสุวรรณาลัย โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท 

สำหรับรายได้จากการประมูลทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 056 476645-49, 056 451189 หรือ โทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

วรชล  ฟักขาว  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here