กิน เที่ยว เยี่ยมชม เรียนรู้ โมเดลธุรกิจใหม่ของกรมประมง

12

ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน โฮมสเตย์ กิน เที่ยว เยี่ยมชม เรียนรู้ โมเดลธุรกิจใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมประมง

#ThaiReference #กรมประมง #กินเที่ยวเยี่ยมชมเรียนรู้ #ชุมชนแสนตอ #บางขุนเทียน #ทะเลกรุงเทพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here