กิจกรรมงดหล้าเข้าพรรษาสื่อรักให้พักเหล้า(สุพรรณบุรี)

23

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี  จัดโครงการประชาคมลดปัญหา ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ในกิจกรรมงดหล้าเข้าพรรษา สื่อรัก ให้พักเหล้า

     ที่วัดบ้านกรวด ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย ร่วมพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564 โดยมีนายสมเกียรติ ยุพาพิน ปลัด อบต.หนองสาหร่าย เป็นตัวแทนกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำอาราธนาศีล 5 พระครูสังฆรักษ์ ธีรศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด สวดเจริญสามัญญานุโมทาคาถา และให้ศีลกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดเก็บข้อมูล จัดทำแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการในการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา  และให้ทุกคนได้วอร์มบริหารร่างกาย เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมในการงดเหล้าเข้าพรรษา

   ด้านนายภัทรพงษ์  กิตติวิริยะพันธุ์ กล่าวว่าเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี สำหรับกิจกรรมงดหล้าเข้าพรรษาสื่อรักให้พักเหล้า เพื่อต้องการจำกัดจำนวนนักดื่มหน้าเก่า ลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัว เมื่อทุกคนงดเหล้าได้จะสามารถประหยัดรายจ่าย มีเงินเหลือออมได้มากขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้นไปด้วย ครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้น ลดปัญหาทางด้านสังคม ชุมชนหมู่บ้านจะเข้มแข็ง จึงขอเชิญชวนให้มาร่วมกันงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาหรือถ้าเลิกเหล้าได้อย่างถาวรจะยิ่งเป็นเรื่องดีมาก

ส่วนนายสมเกียรติ ยุพาพิน ปลัด อบต.หนองสาหร่าย เป็นผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 เปิดเผยว่าช่วงที่งดเหล้าเข้าพรรษา ระยะเวลา 3 เดือน ทำให้มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น มีสมาธิในการทำงานก็ดีขึ้นด้วย และยังเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ทุกคนครอบครัวก็มีความสุข สุขภาพก็แข็งแรงขึ้น จะเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้านนายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต.หนองสาหร่าย กล่าวว่าทาง อบต.หนองสาหร่าย ยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายประชนคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากจะทำให้คนในชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครอบครัว มีเงินเก็บมากขึ้น เมื่อมีเงินมากขึ้นก็ไม่เกิดปัญหาทะเลาะกันในครอบครัว ครอบครัวก็อบอุ่น มีความสุข สุขภาพก็แข็งแรง สุขภาพจิตใจก็ดีไปด้วย

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here