กำแพงเพชร ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน

7

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 (ขุนอาสา 310) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาบ่คำ เพื่อรับทราบปัญหาภายในชุมชนตามแผนกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.) ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบและข้อกำหนดต่างๆในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ.ประจำปี 2565

 ผ่านระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) One Stop Service “คลิ๊กเดียวจบ….ครบทุกการสอบ” ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here