กำแพงเพชร จิตอาสาทหารพราน 35 ร่วมผู้นำชุมชน ทำความสะอาดเตรียมพื้นที่วัดอุทุมพร

3

กรมทหารพรานที่ 35 นำทหารพรานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านท่าเดื่อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

จัดเตรียมสถานที่บริเวณวัดอุทุมพร บ้านท่าเดื่อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างพระบรมธาตุจุฬามณีศรีอุทุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here