กำแพงเพชร-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

10

บริเวณรอบคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง พร้อมนำจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และข้าราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่กำหนดไว้ โดยร่วมกันตัดหญ้า กวาดถนน ปรับพื้นที่รกทึบภายในคูเมืองโบราณกำจัดวัชพืชให้ดูสะอาดตา ปรับพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองโบราณ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้สะอาดเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการรักษาความสะอาดทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น  ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในการนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน  พนักงาน  จิตอาสา  ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนทั้ง 27 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งนับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้จิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วิทยา จตุรภาค  ผู้สื่อข่าว จังหวัดกำแพงเพชร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here