กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 คืนความสุขให้ชุมชน(สุพรรณบุรี)

4

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมงานกำนันตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รวมใจ ขจัดโควิด-19 คืนความสุขให้ชุมชน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค นายไพฑูรย์  วงค์วีรกุล นายอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ รวมใจ ขจัดโควิด-19 คืนความสุขให้ชุมชน ณ บ้านดอนศาลเจ้า หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ โดยมี นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ นายยก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล  จงสมบูรณ์โภคา กำนัน ต.บ่อสุพรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยให้การต้อนรับ พร้อมนำยานพาหนะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

บริเวณหมู่บ้านที่พื้นที่สาธารณะ และบ้านเรือนประชาชนที่หนาแน่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้พักอาศัย ในพื้นที่ ทั้งนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงดำเนินการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ไว้เพื่อสนับสนุนกับทางจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร ดนัยภพ สังข์สุวรรณ  / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here