กาฬสินธุ์ 8 ปีที่รอคอยผู้สูงอายุแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.อบจ.

3

บรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ทั้งภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และต่างอำเภอรอบนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างๆเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ และนำหลักฐานประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์มากขึ้น โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนต่างเผยความรู้สึกตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หลังจากที่ว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 8 ปี ทั้งนี้ สีสันการเลือกตั้งอยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุ หลังจากที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายเริ่มอบอุ่นขึ้น ลูกหลานจึงพาผู้สูงอายุออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตชนบทห่างไกล

โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งสนามกีฬาชุมชนบ้านทุ่งสว่าง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยเลือกตั้งวัดโพธิ์ชัยบ้านตูมหมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบว่าผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้พิการ ช่วงอายุ 60-80 ปี ต่างนำบัตรประชาชนแสดงตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้มีนางอรุณ ภูบุญอิ่ม อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 126 หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งประสาทหูมีความบกพร่อง และแข็งขาอ่อนแรง แทบจะเดินไม่ไหว แต่ยังกัดฟันสู้ ใช้ไม้เท้าประคับประคองตัวเองเดินมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง คอยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางอรุณ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามหน้าที่ของพลเมืองไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และอยากได้คนดี มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้านสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการศึกษาของบุตรหลาน อย่างไรก็ตามถึงแม้ตนจะสูงอายุ สภาพร่างกายเกือบจะเป็นคนพิการ จึงอยากจะได้ผู้บริหารที่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและผู้พิการ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และอยากให้จ.กาฬสินธุ์มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดต่างๆ จึงได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here