กาฬสินธุ์ เล็งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหนองห้าง

23

ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ อดีต ผบก.ภจว.กาฬสินธุ์ และปธ.สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสุนทร ภูศรีฐาน ประธานสหกรณ์ เครดิตยูเนียนหนองห้าง จำกัด นายจุฬา ศรีบุตตะ ผู้ประสานงานกลุ่มจิตอาสา ตำบลหนองห้าง นายชุติเดช เสน่ห์วงค์ พนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สนง.ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มทำงานจิตอาสา พื้นที่ตำบลหนองห้าง ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ ต.กุฉินารายณ์ ขึ้นมาใหม่เป็นแห่งแรกของ อ.กุฉินารายณ์ เพื่อรองรับข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองห้าง และใกล้เคียง ได้เข้าถึงความยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562

นายทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเปิดเผยว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชนตำบลหนองห้าง จะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เมื่อเกิดข้อพิพาท สามารถเข้ามารับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา โดยคดีอาญาสามารถไกล่เกลี่ยได้ ในกลุ่มความผิดลหุโทษคดีที่เป็นอันยอมความได้ เช่น คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง แม้แต่คดีกระทำชำเราก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ และคดีอาญาที่มีอายุความไม่เกิน 3 ปี ก็สามารถไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนส่วนการไกล่เกลี่ยทางแพ่งนั้น ไกล่เกลี่ยคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท คดีมรดก และเรื่องที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์

ขณะที่ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ อดีต ผบก.ภวจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นการลดขั้นตอนที่จะไปติดต่อที่สถานีตำรวจ หรือที่ศาล เพราะจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน ถ้าเรามีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ตำบลหนองห้าง ถือเป็นเรื่องที่ดี จึงมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดไป

ด้าน นายสุนทร ภูศรีฐาน ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด เปิดเผยว่า สมัยก่อนชุมชนของเราจะมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย แต่ปัจจุบันปัญหาสังคมต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นเกิดคดีถึงโรงถึงศาล ทำให้เสียเงินเสียทองเยอะ แต่ถ้าหากมีการไกล่เกลี่ยได้ก็จะเป็นผลดีกับประชาชน และเมื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นที่ตำบลหนองห้างก็จะเป็นประโชยน์กับพี่น้องประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในที่ประชุม มีมติไว้วางใจเห็นชอบให้ นายสุนทร ภูศรีฐาน ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด เป็นประธานคณะทำงาน ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหนองห้าง

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here