กาฬสินธุ์-เกษตรกรยิ้มรับน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

4

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยตั้งแต่หลังช่วงเก็บเกี่ยวชาวนา ชาวสวน และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ อ.ดอนจาน ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะเกษตรกลุ่มปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆละ 7 คน ขอรับการช่วยเหลือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การเกษตร กระจายน้ำ กิจกรรมการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 บ่อ

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ประธานโคกหนองนา อ.ดอนจาน เปิดเผยว่า โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการที่เกษตกรมีความต้องการอย่างแท้จริง นับได้ว่าเป็นการชุบชีวิตของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ตรงใจเกษตรกรมากที่สุด “น้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ถึงนาไฟฟ้าถึงสวน” พลิกชีวิตให้กับเกษตรกรที่ผ่านมานามีแต่ความแห่งแล้ง อีกไม่นาน แปลงนาบริเวณนี้ ซึ่งเป็น แปลงนานางรำพึง นันรุ่ง บ้านนาน้อย ม.5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเต็มท้องนา สามารถเพราะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงปลูกพืชผักสวนครัวและเป็นน้ำบริโภคสำหรับสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกรอีกด้วย

เช่นเดียวกับ นางรำพึง นันรุ่ง เกษตรกรชาวบ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา กล่าวว่า พื้นที่ดินแห่งนี้ มีเกษตรกรรายย่อย ต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว แหล่งน้ำธรรมชาติไม่มี  ฤดูฝนพอมีน้ำบ้าน สัตว์เลี้ยงวัวควาย หาแหล่งน้ำยากลำบากมาก ทำนาน้ำฝนเพียงอย่างเดียว “น้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์” เกษตรกรที่นี่ มีความขยันหมั่นเพียร  วันนี้ดีใจมาก เรารวมกลุ่มกันเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดกาฬสินธุ์   เกษตรกรช่วยกันต่อท่อน้ำเพื่อกระจายน้ำสู่แปลงนา เพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 7 คน อย่างน้อย 15 ไร่ และเราจะดูแลรักษา ทรัพย์สินน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ นี้ให้ได้ใช้อย่างยาวนานที่สุด ดีใจ และขอบคุณที่มีสิ่งดีๆมาถึงเกษตรกร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here