กาฬสินธุ์ ศกช.หนองแวงตั้งเป้า ดึงชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขข้อพิพาทชาวบ้าน

0

ร้อยตรีจรูญ ฉายประดิษฐ์ รองนาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ คุณครูทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ต.นามน นายเยื้อน เขจรศาสตร์ ประธาน ศกช.ต.นามน นายชุติเดช เสน่ห์วงค์ พนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สนง.ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ คณะทำงานและคณะจิตอาสาในพื้นที่ตำบลหนองแวง ร่วมกันประชุมหารือเพื่อจัดตั้ง ศกช.ต.หนองแวง รองรับ ปัญหาข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่

คุณครูทวี ขาวผ่อง เปิดเผยว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีแนวความคิดว่า ในปี 2566 จะต้องมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งไปแล้ว 10 ศูนย์

ทั้งนี้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพราะมีความใกล้ชิดประชาชน โดยสามรถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ซึ่งคดีอาญานั้น เป็นคดีความที่สามารถยอมความได้ หรือลหุโทษ มีอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี สามรถไกล่เกลี่ยได้ในชั้นพนักงานสอบสวน ส่วนคดีแพ่งสามารถไกล่เกลี่ยได้ทุนทรัพย์วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท รวมทั้งคดีมรดกก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ เช่นคดีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมรดกก็สามารถไกล่เกลี่ยได้

ขณะที่ นายร้อยตรีจรูญ ฉายประดิษฐ์ รองนายกหนองแวง เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น โดย นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง ได้มอบหมายแนวทางการก่อตั้งศูนย์เกลี่ยไกล่ข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหนองขึ้น ก็เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีข้อพิพาทกันมากมาย

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here