กาฬสินธุ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

4

ที่บริเวณด้านทางเข้า อบต.ยอดแกง นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัย ทางถนน องค์การปดครองส่วนท้องถิ่น “ผอ.ศปถ.อปท.” อ.นามน นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ศปถ.อปท.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัด สู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.อปท ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยการจัดเวทีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล เพื่อติดตามและร่วมกันทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง การแก้ไขจุดเสี่ยง สะท้อนปัญหาของพื้นที่ในทุกตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในดำเนินการใน ปีงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ยังเน้นในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ ด่านชุมชน บริเวณหน้า อบต.ยอดแกง อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here