กาฬสินธุ์ พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระคู่บ้านคู่เมืองสมเด็จ “สมเด็จพระพุทธรังษีวิชยไตรโลกนาถ”

8

ที่วัดรังษีชัชวาลย์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระคู่บ้านคู่เมืองสมเด็จ “สมเด็จพระพุทธรังษีวิชยไตรโลกนาถ” โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้

 เนื่องด้วยวัดรังษีชัชวาลย์ พร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอสมเด็จ ได้มีความตั้งใจจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 9 เมตร มีพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธรังษีวิชยโลกนาถ” เพื่อเป็นที่กราบไหว้ สักการะน้อมระลึกถึงพระคุณของพุทธองค์ ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นลานธรรมปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมเด็จ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สร้างบุบารมี และเป็นการสืบสานปฏิบัติ บูชาศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ถาวร สืบไป ด้วยเหตุนี้ทางวัดและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจึงได้จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระคู่บ้านคู่เมืองสมเด็จ “สมเด็จพระพุทธรังษีวิชยไตรโลกนาถ” และได้จัดงานบุญเดือนสี่ (บุญเผวด ฟังเทศน์มหาชาติ)ในคราวเดียวกัน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here