กาฬสินธุ์ ฝนตกไม่ทั่วฟ้ายังแล้งหนัก

2

จากการติดตามการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงรอยต่อฤดูแล้งกับฤดูฝน พบว่าในโซนที่อาศัยในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว ต่างเริ่มลงมือทำนากันแล้ว โดยส่วนมากนิยมทำนาหว่าน ขณะที่ในส่วนของผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้น หลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ปล่อยน้ำนอนคลอง ก็ได้สูบน้ำหล่อเลี้ยงบ่อกุ้งตามปกติ

หลังจากปิดการส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคูคลองมา 1 เดือน อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตใช้น้ำชลประทาน ยังรอคอยน้ำฝนจากฟ้า เนื่องจากยังไม่ตกลงมาขังในไร่นา  ท้องนาที่คราดไถและเตรียมหว่านข้าว จึงยังแห้งแล้ง และอยู่ในระหว่างรอฝนต่อไป ด้านนายคำพันธ์ แก่นนาคำ  อายุ 78 ปี  บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4บ้านหนองกาว ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บ้านหนองกาว ต.นาเชือก อยู่ในโซนที่สูง ติดต่อกับบ้านโคกแง้ ต.เขาพระนอน ใช้น้ำจากบ่อบาดาลหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาในฤดูแล้งประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ โดยตนมีพื้นที่ 5 ไร่ สำหรับทำการเกษตรผสมผสาน  เพื่อประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ระยะหลังแทบจะไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน อย่างไรก็ตามหากได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ ในการขุดบ่อบาดาลสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และวางระบบจ่ายน้ำให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง คาดว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากได้อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here