กาฬสินธุ์ ผ้าทอพรรณมหาพัน แพรวากาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง พระแม่ผู้จุดประกายผ้าไหมแพรวา

4

ด้วยความรักอย่างยิ่งใหญ่ ชาวบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทอผ้าไหมแพรวา ลาย “พรรณมหาพัน” ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อแทนความหมาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจของกลุ่มแม่ แม่ วิสาหกิจชุมชนแพรวาภูไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทอผ้าไหมแพรวา ลายที่คิดขึ้นมาใหม่ และมีเฉพาะเท่านั้น คือ ลาย พรรณมหาพัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านคำบอกเล่าและแววตาของ นางสมศรี  สระทอง  ประธานวิสาหกิจชุมชนแพรวาภูไทบ้านโพน ศิลปิน OTOP 2559 ที่มีความปิติ และภาคภูมิใจ ที่พระองค์ทรงเมตตาพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์และในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

เมื่อครั้งอดีตชาวผู้ไท ในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะทอผ้าสำหรับการนุ่งห่มเท่านั้น ลูกสาวชาวผู้ไททุกคนจะมีความสามารถในการทอผ้า แต่ละครัวเรือนจะมีลวดลายการทอเป็นของตนเอง ปัจจุบันจึงมีลายทอผ้าแพรวามากกว่า 60 ลาย และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสรยยศในขณะนั้น) ได้เยี่ยมเยียนพสกนิกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และทรงชื่นชอบผ้าไหมแพรวา เป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชดำริ ให้ชาวบ้านทอผ้าไหมแพรวา จากที่เป็นสไบ ให้ทอเพิ่มขึ้นเพื่อการตัดเย็บจนเป็นฉลองพระองค์ที่งดงาม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พสกนิกรมาจนถึงปัจจุบัน

นายดำรงศักดิ์  นาคีสังข์  นายอำเภอคำม่วง เปิดเผยว่า ลายทอผ้าไหมแพรวา ที่ชาวบ้านตั้งใจทอมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนั้น ชื่อว่า ลาย พรรณมหาพัน ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายลึกซึ้ง สื่อให้เห็นถึงความรักที่พสกนิกร ชาวกาฬสินธุ์มี ต่อพระองค์ท่าน ลายผ้าพันมหา เป็นลายผ้าดั้งเดินของชาวภูไท เป็นลายดอกพันมหา เป็นดอกไม้ที่จะเบ่งบานสวยงานในช่วงฤดูฝน ความหมายคือเป็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่ และความผูกพันที่พสกนิกชาวคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีต่อพระองค์ท่าน เลยกำเนิดเป็นลายผ้า “พรรณมหาพัน” เพื่อแทนความหมายความรักที่สวยงามยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง ผูกพัน เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ที่ได้บอกเล่าผ่านลายผ้าไหมแพรวา เป็นเรื่องราวที่ประณีต งดงาม และการดำรงอยู่ ผ่านผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม และ ผ้าทอลายพรรณมหาพัน ด้วยรักที่งดงามยิ่งใหญ่ ซาบซึ้ง ผูกพัน ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้ง ของชาวผู้ไท บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here