กาฬสินธุ์ ซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้และพิการ

4

นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.นฤชิต แสนปากดี คณะบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พระครูสถิต บุญญาคม เจ้าอาวาสวัดดงสวาง หมู่ 6 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ และคณะ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และน้ำดื่ม รวมทั้งเงินสงเคราะห์ จำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับ ครอบครัว นางประครอง พรมจุ้ยพเนาว์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ม.6 บ้านดงสวาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ และพิการ โครงการ “นามนแฮ้ปปี้เน็ตโมเดล” ตามที่อำเภอนามน ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ คนพิการ ในพื้นที่ และพบเห็นสภาพของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีสภาพไม่แข็งแรง จึงได้ของบประมาณจากเหล่ากาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาปรับปรุ่งซ่อมแซมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอด ด้วยเงินประมาณ 30,000 บาท

ขณะที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมให้การสนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่ม ให้เป็นกำลังใจกับครอบครัวผู้ยากไร้ และคนพิการ พร้อมทั้ง จ้างงานบุตรชายเข้าทำงานที่มหาวิทยากาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดรายได้นำมาเลี้ยงดูครอบครัว

สำหรับครอบครัวผู้รับมอบบ้าน มีสมาชิกในครอบครัวมี 4 คน มี นางประครอง สามี บุตรชาย และหลานชาย โดยนางประครอง พรมจุ้ยพเนาว์ อายุ 63 ปี พิการดวงตาข้างขาว และดวงตาข้างซ้ายมองเห็นแค่ลางๆ ส่วนนายนูญ พรมจุ้ยพเนาว์ อายุ 64 ปี “สามีนางประครอง” เป็นผู้ปวยติดเตียงพิการขาขวาขาดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เมื่อปี 2526 ทำให้แพทย์ตัดขาขวาท่อนล่างทิ้ง และอัมพฤกษ์แขน-ขา ด้านขวา ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง ขณะที่บุตรชาย นางประครองได้รับการช่วยเหลือจาก ม.กาฬสินธุ์ ด้วยสัญญาการจ้างเป็นคนงานชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here