กาฬสินธุ์ ชาวบ้านสุดเสียดายสร้างถนนทำลายอุโมงค์ต้นไม้ดงระแนง

5

หลังมีโครงการก่อสร้างขยายถนนสายห้วยเม็ก-ไทยเจริญ งบประมาณ 100 ล้านบาท ของศูนย์สร้างทางขอนแก่น ขยายถนนเชื่อมระหว่างอ.ห้วยเม็กไปยัง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ซึ่งช่วงดังกล่าวความยาวหลายกิโลเมตร ตลอดสองข้างทางมีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่น จนหลายคนตั้งชื่อว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ดงระแนง ซึ่งการก่อสร้างถนนโครงการดังกล่าวนั้นได้มีการปรับพื้นขยายถนนออกไปฝังละ 10 เมตร และมีการโค่นล้มต้นไม้สองข้างเสียหายราบเป็นหน้ากลองหลายร้อยต้น ทำให้ผู้สัญจรผ่านไปมาและประชาชนในพื้นที่ แม้จะเห็นด้วยกับการพัฒนามีความเจริญมาสู่บ้านเมือง แต่ก็ยังเสียดายต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายไปจำนวนมาก   

นางดลชนก หันทยุง ชาวบ้านใน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ส่วนตัวเห็นด้วย เพราะเป็นการพัฒนา มีความเจริญมีสู่บ้านเมือง แต่ชาวบ้านหลายคนที่ผ่านมาไปมาและชาวบ้านในพื้นที่เห็นต้นไม้สองข้างทางถูกตัดโค่นล้มลงไปหลายร้อยต้นก็อดเสียดายและอดใจหายไม่ได้ เพราะต้นไม้เหล่านี้หลายต้นกว่าจะเจริญเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งหลายต้นก็มีมาตั้งแต่ตนยังเด็กๆมีความร่มรื่น จนหลายคนตั้งชื่อว่าอุโมงค์ต้นไม้ดงระแนง ซึ่งหากมีการตัดต้นไม้สองข้างทางจนเสียหายไปจำนวนมากแล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการเสร็จก็ให้ปลูกต้นไม้ทดแทนด้วย เพื่อคืนความสมดุลให้กับป่าดงระแนง เนื่องจากพื้นที่ป่าชาวบ้านก็เข้าไปทำมาหากินเก็บของป่ามาขาย

นอกจากนี้การตัดต้นไม้ออกไปนั้น โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามการก่อสร้างถนนครั้งนี้ ชาวบ้าน โดยเฉพาะแม่ค้า พ่อค้าขายของป่าที่ตลาดโสกหินขาวนั้นอยากให้กรมทางหลวงไม่ต้องทำเกาะกลางถนนบริเวณตลาด แต่หากจำเป็นต้องสร้างเกาะกลางถนนก็อยากให้เห็นใจแม่ค้า โดยสร้างจุดกลับรถให้อยู่ใกล้กับตลาดด้วย เพราะหากสร้างไกลประชาชนที่จะจับจ่ายซื้อของป่าที่ตลาดจะลดลงมาก และรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าก็จะลดลงด้วย

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here