กาฬสินธุ์ จัดพิธีวางพวงมาลา นำจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันปิยมหาราช

3

ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โดยมีนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงามปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

 จากนั้นได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา นี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย    

ส่วนที่บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และบริเวณถนนโดยรอบ  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดยจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง บริเวณวงเวียนโปงลาง เก็บสายไฟที่ไม่ใช้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ    ขณะที่นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และสำนักงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here