กาฬสินธุ์//งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

6

 งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของ รัฐบาล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขหนี้ ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้มี ช่องทางแก้ไขปัญหา โดยการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็วสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายเรืองศักดิ์ สุวารีย์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลาง ลูกหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. และลูกหนีสถาบันการเงิน ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมอบเงินเยี่ยวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน 12 ราย รวมเป็นเงิน 1,025,213 บาท และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน จำนวน 10 ศูนย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งนี้ พบว่ามีประชาชนผู้เป็นลูกหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีลูกหนี้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวย 7,952 ราย แต่ปรากฎว่า มีลูกหนี้หลายรายผิดหวัง เนื่องจากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินบางรายไม่มาไกล่เกลี่ยหนี้สินตามนัด เนื่องจาก ขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยว ทำให้ลูกหนี้ต้องรอเก้อเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here