กาฬสินธุ์ การประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

8

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ นางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการฝ่ายประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  ผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา

ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลิตภัณฑ์ผ้า ที่มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าทั้ง 3 ประเภทจัดส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการประกวดผ้าไหมแพรวาฯ ดังกล่าว ทางจ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ผลิตและแปรรูปผ้า ดำเนินการจัดประกวดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิดชูผ้าไหมแพรวา ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม และเป็นผลิตภัณฑ์ของดีประจำจังหวัด ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการประกวด ได้กำหนดการประกวด 3 ประเภท คือผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอ   เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา

เพื่อเป็นการสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรัก และความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ในการประกวดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  และผ้าสไบแพรวา ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน เป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานผ้า เป็นที่ยอมรับในวงการผ้าไหมแพรวาและผ้าไทยในระดับจังหวัดและภูมิภาค

ในส่วนผลการประกวดผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอดุลย์  มูลละชาติ หมู่ที่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเสาวลักษณ์  ก้อนดินจี่ หมู่ที่ 6 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางหนูวรรณ  ทะนาจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชมเชย ได้แก่ นายวิทวัส  โสภารักษ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here