กาฬสินธุ์เข้มตลาดสดชุมชนป้องกันโควิด19เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

1

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนหยุดเชื้อโควิด19 

ซึ่งทางเทศบาลต.โนนบุรี  ได้กันพื้นที่ควบคุมไว้อย่างเคร่งครัดทั้งจำกัดปริมาณคนเข้าออกตลาดเพื่อควบคุมตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19 ขณะที่ตลาดสดของ ต.โนนบุรี  เป็นแหล่งรวมสินค้าที่จะกระจายไปหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 8 ตำบล  มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงประชาชนที่เลือกมาจับจ่ายซื้ออาหารทั้งช่วงเช้าและตอนเย็น  ซึ่งการลดภาวการณ์ติดเชื้อโควิด19  ที่ดำเนินการอยู่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ และจุดล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ ทางเข้าตลาดสดและในบริเวณตลาดสด  นอกจากนี้แม่ค้าทุกคนต้องสวมแมสตลอด  และหากประชาชนที่เดินทางมาตลาดหากไม่สวมแมส   ร่างกายมีอุณหภูมิสูง 38 องศาเซลเซียส จะไม่ได้เข้าตลาดเด็ดขาด  โดยมาตรการนี้ได้เริ่มมา 1 เดือน ประชาชนให้ความร่วมมือดี  นอกจากนั้นยังให้เทศกิจ สำรวจเรื่องราคาสินค้าโดยตลอดห้ามแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤติเช่นนี้  ตั้งจุดรับร้องเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  แม้ว่ายังไม่พบรายงานความผิดปกติ  แต่ได้มอบนโยบายให้ทุกคนร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤติโควิด19 โดยเร็ว

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here