กาฬสินธุ์ตั้ง 4 ทหารเสือรับคนกลับบ้านป้องกันโควิด19ระบาด

6

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการทางสังคม คือ การเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทาง อยู่บ้านให้มากที่สุด สักระยะหนึ่งก่อน นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมอาสา 4 ทหารเสือ ประกอบด้วย นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาธารณสุขอำเภอหรือ อสม. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเคาะประตูบ้าน ค้นหาและเฝ้าระวัง สร้างการรับรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน พร้อมเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยต้องให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด  ส่วนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค มอบหมายสำนักงานพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ควบคุมไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งในวันเวลานี้ สถานการณ์แบบนี้ ความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here