การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา เร่งดำเนินการโครงการไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะปันหยี

7

นายพลศักดิ์ สวัสดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เกาะปันหยีเพื่อเร่งดำเนินการโครงการไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) ในวงเงินโครงการ 221 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2540 แต่โดนระงับเพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่ป่าชายเลน ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ ต่อมาในปี 2553

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าให้กับเกาะต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIAและเมื่อผ่านการประเมินจึงเริ่มดำเนินโครงการอย่างจริงจัง โดยขออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะปันหยี จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 ประมาณเดือนสิงหาคม ชาวบ้านเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยตามกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในราคาหน่วยละ 11-15 บาท แต่เมื่อติดตั้งไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำแล้วก็จะจ่ายในราคาเริ่มต้นที่ 3.24 บาท ในร้อยละ 10 หน่วยแรก ชาวบ้านก็สามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากเดิมมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here