การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ในโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6

ที่โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ในโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาไฟดับและไฟตกพร้อมพัฒนาความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี .

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับคัดเลือก เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อแก้ปัญหาไฟดับและไฟตกบ่อยครั้ง และพัฒนาความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขนาดกำลังผลิต 4 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ขนาด 34 ไร่ เพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าเสริม และสำรองให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ทันทีเมื่อเกิดไฟตกไฟดับ ระบบสมาร์ทกริดจะทำงานเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบควบคุมไมโครกริด ที่ช่วยบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าให้มีความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.

 ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่นำร่อง สำหรับศึกษา เรียนรู้ วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ก่อนขยายระบบสมาร์ทกริดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศที่มีปัญหาด้าน พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด และประยุกต์ใช้งานในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here