การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการาศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) 4

8

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ได้ดำเนินการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และได้รับตอบรับที่ดี นักเรียนได้มีความสุขในการเรียน จนได้นวัตกรรมต่างๆ และคว้ารางวัลในระดับประเทศ และระดับโลก เป็นการการันตีถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ Active Learning

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here