กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน

3

ท่าน อนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อม น.ส.สุนันทา  พร้าวตะคุ รอง ผอ.สพม.กจ  ดร.ชยพล – ดร.ณพิชญา  เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กจ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจกับคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ องค์การบริหารส่วนจังหัดกาญจนบุรี ที่นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มารับการฉีดวัคซีน Pfizer

 โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีนำโดย นางวิชญาณี  บุญทวี คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลและสถานการณ์การฉีดวัคซีนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในการรับการฉีดวัดซีนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากล่าวว่า จำนวนนักเรียนในสังกัด 30,980 คน ประสงค์ฉีดวัดชีน 26,980 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 และยังได้ฝากถึงผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ว่า ทางเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีความพร้อมและได้มีนโยบายให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีทุกคน ตามมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้ง 29 โรงเรียน

ปธ.ตาสับปะรด​ ภาค7​ สุขนิพล​ เหลือง​พฤกษชาติ/  บุปผา​ พัฒนพิชัย​ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here