กอ.รมน.เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2

พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตำรวจโท นรากร หายโศก หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย   ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินผลแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง “การประชุมเพื่อจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ของตำบล” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนฤเดช ศิริแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด เป็นประธาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here