กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม แก่นักเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาพื้นที่ จชต.

3

ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 62,500 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับมอบทุนเข้าร่วม

พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มามอบทุน การศึกษาในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษา น้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนวันนี้นับเป็นคนที่โชคดี ที่ได้รับโอกาส ซึ่งทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งให้น้องๆ เรียนจนจบปริญญาตรี มูลนิธิไทยมุสลิมให้ทุนการศึกษามาตั้งแต่ ปี 2550 อยากให้ทุกคนใช้ความโชคดีมาเป็นแรงบันดาลให้การศึกษาของเราประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนให้และครอบครัวรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นทุกคนประสบความสำเร็จ แล้วนำความรู้กลับมา พัฒนาบ้านเมือง พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ด้าน นายสิรภพ เช่งสีแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนปัจจุบันศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้สึกดีใจ แล้วเป็นเกียรติที่ได้รับทุน เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ขอบคุณมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม เป็นปีที่ 15  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ทุน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 7,500 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 62,500 บาท เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้นำไปต่อยอดการศึกษา และกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here