กอ.รมน.จ.เชียงราย ร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง

6

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4  กอ.รมน. , หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง , หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย, ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), และกำนัน ตำบลแม่สลอกนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนร้องเรียนการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมของกองบัญชาการกองทัพไทย และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  โดยมี พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธาน

โดยได้ ร่วมประชุมหารือ ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายจำนวน 5 แปลง ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจ

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พบปะพูดคุย และชาวบ้านได้ให้การปฏิเสธว่ามิได้บุกรุกทำลายป่าไม้พื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกถ้อยคำ และจะดำเนินการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดตัวจริงมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here