กอ.รมน.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการระบบสูบน้ำเพื่อการทำป่าเปียกป้องกันไฟป่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

4

พันเอก ทรงยศ ทองก้อน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยโท กฤษดา  วงษ์รัตน์ หน.ชรต.ที่ 316ฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกับ นายก อบต.ขุนฝาง และผู้นำชุมชนในพื้นที่

สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการระบบสูบน้ำเพื่อการทำป่าเปียกป้องกันไฟป่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here