กอ.รมน.จ.พิษณุโลก ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอวังทอง

0

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก รายงานเหตุไฟไหม้ บริเวณ ริมทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 วังทอง-เข็กน้อย ที่ กม.265+500 – 265+700 ขวาทาง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  โดย ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า พบมีไฟไหม้ใกล้กับเขตทางหลวง และกำลังลุกลามเข้ามาในเขตทางหลวง หมวดทางหลวงวังทอง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 

จึงได้ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำของบริษัทผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างบูรณะทาง บริเวณดังกล่าว ช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ ประมาณ 1.25 ไร่ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางนกแอ่น สนับสนุนด้วย

ซึ่งบริเวณดังกล่าว สภาพทาง ทางตรง 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางสี การจราจรผ่านได้ปกติ ไม่มีฝุ่นควันบดบังการมองเห็น ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย แต่อย่างใด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here