กอ.รมน.จ.พิจิตร จัดระเบียบ และให้ความรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ให้กับผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัศซีน

9

พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร (ท.)/หน.จอส.904 จว.พ.จ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร/จอส.904 นำกำลังพล กอ.รมน. และจิตอาสาตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์อำนวยความสะดวก

และจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยแก่ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค – 19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 จำนวน 400 ราย พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันตนเองจากโควิด – 19 , นำหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน และแนะนำการใช้งานแอพลิเคชั่น หมอพร้อม

วัตถุประสงค์ ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการมารับบริการฉีดวัคซีน ให้รู้จักป้องกันตนเองตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และสายพันธุ์ โอไมครอน (Omicron)

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here