กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา ซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ต.ท่าข้าม จำลองสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด

10

ที่ วัดทองนพคุณ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ  พลโท ธาราพงษ์ มะละคำ แม่ทัพน้อยที่ 1  / รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1  เพื่อร่วมชมการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจาก พื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา    เป็นพื้นที่ที่มีการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ส่งตรงมาจากตำบลต้นทาง ผ่านไปยังพื้นที่ตำบลปลายทาง อื่นๆ จำนวนมาก รวมทั้งใช้ในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะกง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้วย

มีการสร้างสถานการณ์สมมุติ ว่ามีเหตุการณ์ระเบิดของท่อก๊าซ จากนั้นจึงมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุท่อก๊าซธรรมชาติรั่ว หรือ ระเบิด และทุกภาคส่วนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา โรงไฟฟ้า หน่วยส่งก๊าซโดยตรง ในสังกัดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ช่วยกันระงับเหตุ และอพยพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งการซักซ้อมแผนท่อก๊าซระเบิดครั้งนี้ จะเป็น ฉะเชิงเทราโมเดล ที่จะนำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี กลางเดือน พ.ย. นี้ 

ระหว่างการซักซ้อมแผนฯ ได้มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมสังเกตการณ์ ด้วย น.ส เบญจวรรณ ทรัพย์สุข ประธาน อสม. ต.ท่าข้าม ซึ่งเป็นคนพื้นที่ และอาศัยอยู่ในแนววางท่อก๊าซ ยอมรับว่ากังวลใจ แต่เมื่อมีการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็ทำให้สบายใจขึ้น

ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง เป็นตำบลที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เลือกให้เป็นตำบลเข้มแข็ง ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดย กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ทั้งมิติด้านสังคม และเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here