กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

3

พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้พ.ต.หญิง ดวงพร  ปงปัญญะยืน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย

ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here