กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่า

0

พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร)  มอบหมายให้ ร้อยตรี วีระรัตน์ วงศ์สมุทร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง

 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับผู้นำหมู่บ้านในการเตรียมการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าและแผนการทำแนวกันไฟป่าชุมชน ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีนายสมพร สติแน่ ปลัด อบต.พิชัย และ นางเพ็ญนภา ตันชุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  และชาวบ้านร่วมประชุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here