กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 กรมทหารพรานที่ 21 กองบังคับการควบคุมที่ 2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ลงแขกเกี่ยวข้าวและนวดข้าวช่วยชาวนา

25

พ.อ.สุริวัชร์  อัครพรเสนาพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ได้มอบหมายให้  ร.ท.วิทยากร  ศักดิ์ดาเดช  ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21  พร้อมกำลังพล จำนวน 7 นาย ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้าน ที่มีฐานะยากจน ที่และขาดแคลนแรงงาน ซึ่งค่าจ้างสูง350-400 บาทต่อวัน   ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาตามพื้นที่ต่าง ๆ กำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในนาของตนเอง เช่นแปลงนาของ นายกองแทง  เดือน ฤทธิ์เม้า อายุ 63 บ้านสังคม ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ก็เช่นกัน ที่ขาดแคลนแรงงานในการเกี่ยวข้าว  หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จ       ร.ท.วิทยากร  ศักดิ์ดาเดช  ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21  พร้อมกำลังพล จำนวน 7 นาย ได้เดินทาง ไปช่วยลงแขกเกี่ยวและนวดข้าวที่แปลงนาของ นายอนุรักข์  นามวงศ์ อายุ 55 ปี บ้านสังคม ม.2 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

 ในการออกช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้   เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาที่ยากจนและ ขาดแคลนแรงงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าวที่สูง หรือว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว ทั้งเป็นการสืบสานประเพณี อันดีสร้างความรักสามัคคีระหว่างทหารพรานในพื้นที่กับประชาชน;

ภาพ-ข่าวพันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-วิทยากร 2104  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here