กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 นำจิตอาสาภัยพิบัติ ทหารเสนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน

11

กองพันทหารเสนารักษ์ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ตำบล ดังนี้ ตำบลวังพิกุล มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน, ตำบลพญาวัง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคาเรือน และตำบลซับไม้แดง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคาเรือน ตลอดจนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น จำนวน 11 ต้น ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับตั้งแต่สี่แยกซับสมพงษ์ ถึง สามแยกซับไม้แดง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบึงสามพัน  ได้เข้าดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว

ด้านกองพันเสนารักษ์ที่ 8 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมด้วยทหารเสนารักษ์ของหน่วย เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนรื้อถอนบ้านเรือน ทำความสะอาด เก็บเศษซากวัสดุที่ชำรุด พร้อมจ่ายยาสามัญประจำบ้านตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงมอบถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้วย

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here