กองพันทหารสื่อสารที่ 4 นำจิตอาสา เก็บผักตบชวา ในสระสองห้อง เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ปรับภูมิทัศน์รับการท่องเที่ยว

6

กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการลอกผักตบชวาบริเวณสระสองห้อง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยหน่วยได้ใช้ช่วงเวลาว่างเว้นจากภารกิจที่สำคัญและภารกิจอื่นๆ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ รองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่ ห้วงปลายปี 2564 นี้

ภาพ-ข่าว ปชส. กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here