กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ส่งทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ลุยน้ำเข้าพื้นที่ประสบภัยบ้านลานห้วยเดื่อ

35

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งส่งผลทำให้ถนนและเส้นทางเข้า – ออกหมู่บ้าน  เกิดชำรุดเสียหายถูกกระแสน้ำกัดเซาะตัดขาด

โดยมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 ครอบครัว ไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้ หน่วยจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยการนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 50 ชุด พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 100 ชุด พร้อมทหารเสนารักษ์ตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ลุยน้ำฝากกระแสลมเข้าไปมอบให้ถึงบ้านที่ถูกมวลน้ำล้อมไว้ ซึ่งมีครอบครัวของประชาชนที่รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ติดค้างอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here