กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ รื้อถอน/สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

4

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ร่วมสนับสนุนงบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์ และกำลังพลเข้าช่วยเหลือรื้อถอน/สร้างบ้าน

ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 1 หลัง คือ นาย ชัยภัทร  ชูพรม ณ บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ และได้ดำเนินการรื้อถอน/สร้างบ้าน เป็นวันที่ 8

ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าสร้างบ้านแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบต่อไป

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here