กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้ความสำคัญในการป้องกันการติดต่อจากไวรัส COVID – 19

3

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ให้ความสำคัญในการป้องกันการติดต่อจากไวรัส COVID – 19 เริ่มจากตนเอง  ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และทิ้งอย่างถูกต้อง  ซึ่งถือเป็นวิธีการที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดได้ เมื่อประชาชน และคนในชุมชนเกิดการตระหนักเรียนรู้ และเข้าใจในการป้องกันตนเอง เฝ้าระวังคนรอบข้างที่ถูกต้อง โดยยึดมาตรการ ศบค.เป็นหลักในการดูแลคนในครอบครัว ชุมชน

สื่อเล็กๆ ทหารปืนใหญ่ที่ 4  “  ใส่-ถอด-ทิ้ง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” การใส่หน้ากากอนามัยนั้นช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนมากับละอองน้ำมูกหรือน้ำลาย แต่ควรใช้วันต่อวัน เพราะถ้าใช้ซ้ำกันหลายครั้งจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 🧫🧪

นอกจากนั้นการทิ้งหน้ากาก ก็ควรทิ้งแยกลงถังขยะติดเชื้อ หรือแยกใส่ถุง ทิ้งแยกจากขยะทั่วไป ช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพการใส่ หน้ากากอนามัยนั้นช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนมากับละอองน้ำมูกหรือน้ำลาย แต่ควรใช้วันต่อ วัน เพราะถ้าใช้ซ้ำกันหลายครั้งจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ถ้าเราป้องกันถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ดียิ่งขึ้น

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here