กองพลทหารราบที่ 7 ร่วม จ.ลำพูน ปล่อยรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำประปาแก้ภัยแล้ง

8

พันเอก ยุทธพงศ์ กลันทะกะ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาความเดือดแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี กำลังทหารจิตอาสาจากกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า จึงได้ร่วมกันระดมศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ทุเลาเบาบางลงไปตลอดห้วงฤดูร้อน

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here