กองพลทหารม้าที่ 1 แจกจ่ายผักสด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ

5

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย แจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งได้รับประทานผักสดสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย ประกอบด้วยพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้งจีน, ผักกาดเขียวกวางตุ้ง, ผักชี, ผักคะน้า และผักอีกมากมาย โดยหน่วยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การแจกจ่ายผลผลิตดังกล่าว ดำเนินการภายใต้การควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here