กองบิน 4 มอบน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน และนักเรียน (มีคลิป)

9

นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 4 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน 4 นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 4 พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มอบน้ำอุปโภค – บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน และนักเรียน   ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์    เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน และนักเรียน ที่ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ อีกทั้ง เพื่อให้การช่วยเหลือมีความครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับประชาชน รอบพื้นที่ กองบิน 4 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here