กองบิน 4 ตาคลี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ยิ่งใหญ่

7

กองบิน ๔ ตาคลี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ตั้งกองบิน ๔  โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดงานจะเห็นได้ว่า กองทัพอากาศและกองบิน ๔ เป็นหน่วยงานราชการที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าชมอากาศยาน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์แบบต่างๆ ของกองบิน ๔ และกองทัพอากาศ อย่างใกล้ชิด

นับเป็นโอกาสที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก ที่จะทำให้เด็กและเยาวชน ได้เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกองทัพอากาศ ดังคำขวัญวันเด็ก ปี ๖๖ ความว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ กิจการของกองทัพอากาศและกองบิน ๔ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษและอากาศยานต่างๆที่ได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันและรักษาอธิปไตรของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ภายในบริเวณจัดงานฯ ได้จัดให้มีการจัดตั้งแสดงอากาศยานอาวุธยุทโธปกรณ์ การจัดนิทรรศการด้านการบิน การแสดงภาคอากาศยานของอากาศยานแบบต่างๆ การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงการยิงฉับพลันทางยุธทวิธี การแสดงการรบในอาคาร การแสดงของเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ การสาธิตการดับเพิง การประกวดสุขภาพเด็ก และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย 

ปีนี้ กองบิน ๔ มี ”หนังสือเดินทางของคนมุ่งมั่น” ให้น้อง ๆ ได้เดินทางออกผจญภัยในฐานต่าง ๆ และรับตราปั๊มที่ระลึก เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำและภาคภูมิใจที่ผ่านฐานต่าง ๆ มาได้ และที่สำคัญ หนังสือนี้มีเพียงแค่ 5000 เล่ม และแจกให้เหล่าอนาคตของชาติผู้ที่เข้ามาร่วมงานวันเด็กที่กองบิน 4 เท่านั้น และทางกองบิน ๔ ยังได้จัดรถรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนรอบในพื้นที่ในอำเภอตาคลีที่ขาดโอกาสเนื่องจากว่าผู้ปกครองไม่สามารถนำน้องๆมาเที่ยวที่กองบิน ๔ ได้ ทางกองบิน ๔ ก็เลยได้จัดรถไปรับน้องๆเพื่อให้มาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองบิน ๔ ของเรามีการแจกเครื่องบินร่อนให้กับน้องๆคนละลำ และดูแลน้องๆในการเที่ยวงานเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโดยมีโรงเรียนวัดห้วยลำใย จำนวน 40 คน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here