กองบัญชาการ ควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วม ฝ่ายปกครองอำเภอสะเมิง ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า

5

กองบัญชาการ ควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  จัด ชุดปฏิบัติการและเวรค้นหาและดับไฟป่ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ทำการติดต่อประสานงานกับ นาย นิพล สุวรรณ ปลัดอำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับภารกิจและปฏิบัติการร่วมในการลาดตระเวนร่วมกับ นาย สมศักดิ์ วงศาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตุงติง, เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า ป่าขุนขาน บริเวณบ้านแม่ตุงติง – ดอยสันถ้ำ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ไม่พบการลักลอบการเผาป่าและผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเผาป่าและการเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสกัดกั้นขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การขนลำเลียงยาเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ชุมชนหมู่บ้าน และรอยต่อตามแนวชายแดน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here