กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

4

ชุดขับเคลื่อนรณรงค์การมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน กองร้อยทหารราบที่ 711 ฐานปฏิบัติการห้วยผึ้ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยทรายขาว เพื่อร่วมกันหาแนวทางและวิธีการป้องกันไฟป่าหมอกควัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนงดเผาวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดหมอกควันในอากาศในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วน ชุดขับเคลื่อนรณรงค์การมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน กองร้อยทหารราบที่ 1742 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนหยุดเผาพื้นที่ทำการเกษตร และแนะนำการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รอบป่าชุมชนและพื้นที่รอบหมู่บ้าน เพื่อช่วยการลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า, บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำลังพลจากฐานปฏิบัติการเมืองน้อย กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กำหนดแนวทางการป้องกันไฟป่าหมอกควัน บริเวณจุดอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 4 ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสานการปฏิบัติกับ นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ เพื่อประสานหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้ง ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติมณฑลทหารบกที่ 37, รด.จิตอาสา  ออกณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และค่าฝุ่นละออง และเชิญชวน ลด ละ เลิกเผาป่า โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของ แผ่นผับและสติ๊กเกอร์  บริเวณจุดบริการประชาชน วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนมอบสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันผ่านทางสถานีวิทยุ วปถ. 10 AM 1080 KHz อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here