กองทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 (กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี)​ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

9

ด้วยกองทัพอากาศ โดย กองบิน ๗ และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๔ ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ด่วนจาก โรงพยาบาลระนอง เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๐ ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงเฉียบพลัน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน (Embolic Stroke) มีความจำเป็นต้องนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลตรัง

ในการนี้  พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ

โดยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๗ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกจักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับ แพทย์ด้านเวชศาสตร์การบิน และเจ้าหน้าที่ของกองบิน ๗ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลระนอง ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ  สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เส้นทางบิน กองบิน ๗ – สนามบินระนอง – สนามบินตรัง เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตรัง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here