กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 นำทหารจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพ พร้อมรับมอบส่งต่อผู้ประสบอุทกภัย

7

กองทัพภาคที่ 3/ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 นำทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ดำเนินการจัดเตรียมบรรจุถุงยังชีพ  จำนวน 700 ชุด

เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3  ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here